Aanplant haag

 

Aanplant van een haag

 

U heeft zojuist planten aangeschaft voor de aanplant van een haag. Om de haag een goede start te geven vindt u hieronder enkele tips. 

 

 » Graaf een sleuf die 15 cm breder is dan de kluit van de haagplant, betreft het haagplanten die met kale wortels zijn geleverd, dan houdt u een totale breedte van 30 cm aan van de te graven sleuf. 

 » Zorg dat de grond tot een diepte van 70 cm goed los is

 »Vermeng de grond in het plantgat met aanplantgrond 

 » Verdeel de planten over de sleuf (bij haagplanten die met kale wortels zijn geleverd niet teveel strekkende meter ineens verdelen i.v.m. het mogelijk uitdrogen van de wortels). 

 

 

 

 

 » Bij haagplanten die in pot worden aangeleverd, verwijdert u de pot om vervolgens de kluit licht te 'kneden' zodat de wortels beter de kans krijgen uit de potvorm te groeien.

 » Vul de grond rond de wortels/kluit goed aan met de grond die uit de sleuf is gekomen en aanplantgrond.

 » Zet de haagplanten recht tijdens het aandrukken van de grond.

 » Giet voldoende water rond de stammen van de haagplanten, zodat het zand goed rond de wortels/kluit sluit; Voor verdere aanwijzingen wat betreft water geven: zie aandachtspunten. 

 » Direct na het aanplanten van een haag dient u de haag in vorm te snoeien; op deze manier stimuleert u een gelijkmatige opgroei van de afzonderlijke planten en beperkt u de verdamping (bij groenblijvende haagplanten)

 

Planten zijn levend materiaal. Ze hebben verzorging, voedsel en water nodig om in optimale conditie te blijven. Een plant die verplaatst wordt heeft altijd een periode nodig om zich te herstellen. De wortels zijn beschadigd en de plant zal de eerste tijd gebruiken om nieuwe wortels te maken. Tijdens deze herstelperiode maakt een boom kleiner blad en groeit nauwelijks. De groei komt pas in het tweede jaar en soms pas in het derde jaar na aanplant. Tijdens de herstelperiode vraagt een boom uw aandacht! Grijpt u te laat in dan kan dit bij een boom leiden tot een groeiachterstand, bladverlies of afsterven van de boom.

 

Blad houdende heesters. coniferen en naaldbomen kunnen op het verplanten reageren door het oud blad of de naalden te laten vallen. Alle energie gaat naar het herstel van de wortels en het jonge schot. Zodra de plant goed aangeworteld is zullen er nieuwe bladeren/naalden worden gevormd. 

 

Aandachtspunten

 

Haagplanten uit de volle grond kunt u aanplanten, afhankelijk van het weer, vanaf begin november tot uiterlijk eind april. De beste planttijd is nog altijd het najaar; de bodemtemperatuur is dan nog voldoende hoog om de haag een goede (wortel) start te geven. Hoe later in het voorjaar u een haag aanplant hoe meer verzorging deze vraagt met water geven. Haagplanten uit pot kunt u in principe jaarrond aanplanten; let op; een haag die in de zomer wordt aangeplant vanuit een pot vraagt gedurende die zomer ook de aandacht als zijnde een potplant! Bij droog en warm weer kan dit betekenen dat de haag elke dag water nodig heeft!

 

Laat een boom met kale wortels nooit in de wind of in de zon liggen. laat de wortels verpakt in de zak tot het moment van aanplanten. Een boom met kale wortels dient binnen 24 uur met de wortels in de grond te staan. U kunt een boom natuurlijk altijd opkuilen. Een boom met kluit kan indien nodig twee dagen boven de grond blijven mits u de kluit afdekt met een zeil of doek. 

 

Een druppelleiding bij een net aangeplante haag is dé manier om de kluit of wortels goed nat te houden. Zet deze in het voorjaar wekelijks één nacht aan of geef met de hand direct bij de grond water. In de zomerperiode bij warm weer geeft u twee maal per week zoveel water aan de grond dat de grond tot aan de onderkant van de wortels weer voldoende vochtig is. Het is belangrijk kluiten van planten met name in het eerste jaar na aanplant goed vochtig te houden gedurende de groeiperiode. Sproei hangen in warme periodes en droge dagen met veel wind (dus veel verdamping) 's avonds over het loof heen (niet in de zon in verband met kans op verbranding van het loof)

 

Meng nooit een korrelmeststof door de grond; de jonge haarwortels zullen verbranden door het te geconcentreerd vrijkomen van meststoffen. 

 

Zet een haagplant nooit te diep; de wortels onder de grond is voldoende; ieder gedeelte van de stam dat onder de grond beland gaat rotten, wat uiteindelijk tot het afsterven van de boom kan leiden. Bij het te diep plaatsen van een haagplanten komen de wortels bovendien in een ondergrond waar weinig bodenleven is, waardoor de wortels niet tot optimale ontwikkeling kunnen komen. Een haagplant kan door te diepe aanplant in het eerste jaar afsterven; in het meest gunstige geval houdt een haagplant die te diep is aangeplant het twee tot drie jaar vol. 

 

Controleer nieuwe aanplant na een storm; bedek wortels die bloot zijn komen liggen opnieuw met aarde. 

 

Wanneer een haag vlak bij de bestrating komt te staan, zorg dan voor een voldoende grote sleuf met goede grond waarin de haag komt te staan; wit zand is géén voedingsbodem voor een haag!

 

Reinigings- of bestrijdingsmiddelen of strooizout dat u voor de bestrating gebruikt, kunnen schade toe brengen aan de haag. 

 

Gebruik nooit wit zeezand onder de bestrating; de grote hoeveelheid zouten die dit zand bevat spoelt door regenval uit en brengt ernstige schade toe aan de wortels; de haag gaat dood.

 

Aanplant bij winters weer

Zolang de ondergrond niet bevroren is kunt u hagen aanplanten. Let op; zorg ervoor dat er geen bevroren grond of sneeuw bij de wortels in het plantgat terecht komt; u kunt het dunne bevroren bovenlaagje en/of de sneeuw opzij schuiven en vervolgens de haag aanplanten/opkuilen in de onbevroren en onbesneeuwde ondergrond.